Algemene voorwaarden Kien tekst en foto

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten Ineke Boeter, handelt onder de naam: Kien tekst en foto. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht kenbaar maken. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Kien tekst en foto worden aangepast. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens

Website: www.kientekstenfoto.nl
Telefoon : +31 (0)6 832 336 62
Kvk : 67350631
BTW :  NL208626281B01

Dupho

Kien tekst en foto maakt voor fotografie gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho. Deze voorwaarden kunt u hier eenvoudig bekijken en downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze algemene voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Kien tekst en foto gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Kien tekst en foto geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor de producten en diensten van Kien tekst en foto.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kien tekst en foto heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes hebben een geldigheidsduur van drie weken. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Op locatie

Voor alle fotografie op locatie geldt: men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Ineke Boeter denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Indien een bepaalde locatie gewenst is, is de wederpartij verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc.

Levering fotomateriaal

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Kien tekst en foto typerende wijze van bewerken.
Foto`s voor een fotoalbum kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, 

Voor particulieren: Alle bewerkte foto’s worden in medium resolutie (afdrukbaar tot 20x30 cm) in jpg, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht

Fotografie:

 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
 • De particuliere klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Kien tekst en foto. En indien mogelijk en gepast de website www.kientekstenfoto.nl
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities en wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per e-mail voor of tijdens de opdracht aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

Tekst:

 • Het auteursrecht van teksten blijven ten alle tijden bij de tekstschrijver.
 • De klant heeft een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kien tekst en foto mag de opdrachtgever teksten niet herpubliceren. Kien tekst en foto kan hiervoor een vergoeding vragen.
 • Bij ingrijpende wijzigingen van de geleverde tekst zonder toestemminng, kan Kien tekst en foto op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de klant verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de klant verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 • Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant schadevergoeding verschuldigd. Dit is onder andere hergebruik van werk zonder toestemming, publicatie op een ander medium dan overeengekomen en aantasting van het werk.

Disclaimer

Kien tekst en foto is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Kien tekst en foto geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Kien tekst en foto.