Privacyverklaring

Kien tekst en foto verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Ik verwerk zo min mogelijk persoonlijke gegevens en ga er zorgvuldig mee om. Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier op deze website, in correspondentie en telefonisch;
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website.

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat ik in ieder geval dat wanneer je mijn klant bent ik gegevens zoals naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer en -voor zakelijke klanten- ook nog het KvK-nummer en het btw-nummer zeven jaar bewaar.

Doel

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • Het afhandelen van jouw betaling.

Websitebezoek

Wanneer je mijn website bezoekt, verzamel ik gegevens over jouw gebruik van mijn website middels cookies van Google Analytics. Ik maak alleen gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de website en mijn dienstverlening te verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Contactformulier

Wanneer je het contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik gebruik ze alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven (bijvoorbeeld contact met je opnemen) en bewaar ze maximaal 6 maanden. Word je klant, bewaar ik je contactgegevens zolang je klant blijft

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kien tekst en foto en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kientekstenfoto@outlook.com.

Ik wil je er  op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.